SmartScrew

SmartScrew

Bioresorbční fixační šroubky SmartScrew, průměry 2,0 mm, 2,7 mm, 3,5 mm, 4,5 mm a 6,3 mm jsou vyrobeny z vysoce pevného self-reinforced kompozitního PLLA materiálu. Dostupné jako kanylované plně závitované, pilně závitované a částečně závitované. Kanylované mají svou sadu nástrojů odlišnou od sady nástrojů pro nekanylované šrouby SmartScrew.

Řádně užívané, v přítomnosti adekvátní opěry a imobilizace udržuje SmartScrew správné uspořádání fraktur kostí po otevřené redukci. Tak jak zlomená spongiózní kost nabývá během hojení na pevnosti, tak SmartScrew postupně ztrácí pevnost během 20 - 50 týdnů.

SmartScrew se v kosti vstřebá za 2 až 4 roky. To eliminuje potřebu druhé operace pro odstranění neabsorbovatelné fixace po zhojení fraktury, osteotomie a artrodézy. Indikováno pro fixace fraktur, osteotomií, artrodéz a kondylárních štěpů na horních končetinách, kotníku, noze.

Výrobce

zpět na seznam

 

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Poznámka:

povinné údaje